038 - 202 2667

Over klanktherapie


Klanktherapie of klankmassage is een zeer werkzame ontspanningsmethode en is goed inzetbaar bij stressbeheersing. Het is een middel om rust, evenwicht en zelfacceptatie te bevorderen. Door de diepe ontspanning ben je in staat spierspanningen, energieblokkades, stress en problemen los te laten. Je lichaam komt weer in harmonie, je wordt als het ware weer in balans gebracht.

Hoe werkt klankmassage?

Aan de klankmassage ligt oeroude kennis over de invloed van klanken ten grondslag, die reeds circa 5000 jaren geleden in de Indische geneeskunst (Ayurveda) werden toegepast. Volgens oosterse voorstelling is de mens uit klank ontstaan, en is dus klank. Wanneer de mens met zichzelf en zijn omgeving in harmonie is, kan hij zijn leven vrij en creatief vormgeven, zijn wie hij is.

Peter Hess methode

Peter Hess, pedagoog en ingenieur in de technische natuurwetenschap, heeft uit deze bijna vergeten traditie, de huidige methode voor klankmassage opnieuw ontwikkeld en deze aan de behoeften van de westerse mens aangepast. Hij houdt zich al meer dan 20 jaar bezig met de invloed van deze klanken op de mens. Peter Hess is oprichter van het “Institut fur Klang-Massage-Therapie” in Uenzen, Deutschland- en “Europaischer Fachverband Klang-Massage Therapie e.V.”

Dat het bij de klankschaalmassage van Peter Hess om een buitengewone methode gaat, blijkt wel uit het feit dat deze therapie inmiddels in diverse beroepsgroepen wordt gebruikt. Zowel bij prenatale en verloskundige hulp, stervensbegeleiding, ontspannings- en zelfbehandelingsmassages, bij natuurgeneeswijzen, in de pedagogiek, de psychotherapie en psychiatrie, wordt deze methode met succes gebruikt.

Hoe gaat het in zijn werk?

Vooraf vind er altijd een inleidend gesprek plaats. De klankmassage wordt gegeven op een behandeltafel. Klankschalen worden om en op het geklede lichaam geplaatst en zacht aangeslagen. Na de klankmassage vindt er altijd een afsluitend gesprek plaats.

Wat is de invloed van de trilling en het geluid van de klankschaal?

Wanneer je een klankschaal aanslaat ontstaat er een trilling en je hoort een boeiend geluid. De zangerige klank van de klankschaal heeft een uitermate grote rijkdom aan intervallen en boventonen en blijft lang doorklinken. Omdat je lichaam voor meer dan 70% uit water bestaat en water een medium is dat heel gemakkelijk in trilling kan worden gebracht, verplaatsen deze krachtige trillingen zich snel en gemakkelijk door je lichaam. Een heel fijne innerlijke massage van alle cellen is het gevolg.

Jouw menselijk lichaam is een levend geheel van trillingen en golfbewegingen. Een gezond orgaan is “goed afgestemd”. Dat wil zeggen: het trilt zuiver in zijn eigen frequentie. Bij een ziek orgaan is deze eigen frequentie verstoord. Een klankschaal/gong roept een herinnering aan de oorspronkelijke harmonische frequentie op en stimuleert het lichaam om, eerst meetrillend in de frequenties van de schaal en daarna ook zelfstandig, de eigen harmonische frequenties terug te vinden.

Aangespoord en meegenomen door de krachtige trillingen van de klankschaal, krijgt het lichaam de mogelijkheid om zich weer in te schakelen op zijn eigen, onverstoorde, trillingsgetallen.

Technieken

Klankmassage-therapie, methode “Peter Hess”, klankreizen.
Psychologe Van Wieren Zwolle Kampen
Elly van Wieren
  • Ervaren therapeut
  • Geen verwijsbrief nodig
  • Vergoeding mogelijk
Vraag of interesse?

Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik hoor graag van je!

contact